"voter roll" — Słownik kolokacji angielskich

voter roll kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolka wyborcy
  1. voter rzeczownik + roll rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    People who have died must be removed from the voter roll.

powered by  eTutor logo