"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll rzeczownik

rzeczownik + roll
Kolokacji: 96
welfare roll • honor roll • spring roll • tax roll • roll of film • egg roll • roll of paper • bread roll • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. honor roll = lista najlepszych uczniów lub studentów honor roll
3. spring roll = sajgonka, chiński krokiet (nadziewany mięsem lub jarzynami) spring roll
4. tax roll = lista podatkowa, spis podatkowy tax roll
7. egg roll = sajgonka, chiński krokiet (nadziewany mięsem lub jarzynami) egg roll
8. bread roll = bułka bread roll
9. voter roll = rolka wyborcy voter roll
10. lobster roll = bułka z homarem lobster roll
11. piano roll = zwój perforowanej taśmy papierowej (do pianoli) piano roll
12. barrel roll = beczka (figura akrobacyjna) barrel roll
13. sausage roll = pasztecik z kiełbaską sausage roll
14. cinnamon roll = bułka z cynamonem cinnamon roll
16. roll of one's eyes = rolka z czyjś oczy roll of one's eyes
  • She did one of her eye rolls, but said nothing.
  • With a roll of his eyes he told me to stay hidden.
  • Then, with a roll of her eyes, she disappeared into the crowd.
  • He laughed and gave a slight roll of his eyes.
  • Most days, we simply put up with the heavy sighs and dramatic eye rolls of the 13-year-old.
  • "My crazy parents," she said, with a roll of her eyes.
  • Usually that mixture was attraction followed by a mental eye roll.
  • The cow, after one last roll of her eyes, began to graze again.
  • I did a mental eye roll on this one.
  • A building Roarke owned, she thought with a roll of her eyes.
roll + rzeczownik
Kolokacji: 19
roll call • Rolls Royce • Jelly Roll Morton • roll call system • roll bar • ...
roll + czasownik
Kolokacji: 10
roll comes • roll makes • roll begins • roll contains • roll serves • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 12
play roll • take a roll • eat rolls • include rolls • roll stuffed • ...
przymiotnik + roll
Kolokacji: 55
electoral roll • long roll • sweet roll • small roll • slow roll • ...
przyimek + roll
Kolokacji: 15
of roll • to roll • on a roll • into a roll • from the rolls • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.