"presidential" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

presidential przymiotnik

presidential + rzeczownik
Kolokacji: 193
presidential election • presidential candidate • presidential campaign • Presidential nomination • presidential race • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
5. presidential race = wyścig o fotel prezydenta, ubieganie się o fotel prezydenta presidential race
  • The 2000 presidential race was the focus of attention from the very beginning.
  • Little has changed in the presidential race here since then.
  • Already, he is looking forward to the next presidential race.
  • "The whole next six months are going to be taken up with the presidential race."
  • And now, you can buy into the presidential race as well.
  • The presidential race is also expected to have a significant impact on the campaign.
  • The Democrats have found their voice in the presidential race.
  • But it was the Presidential race where all eyes were turned.
  • The French presidential race is on - for the vote of the center.
  • There is to be a new presidential race later this year.
23. presidential aide = prezydencki bliski współpracownik presidential aide
28. presidential r = prezydencki r presidential r
32. presidential hopeful = prezydencka osoba rokująca nadzieje presidential hopeful
35. presidential system = system prezydencki presidential system
37. presidential office = biuro prezydenta, biuro prezydenckie presidential office
50. presidential poll = prezydenckie głosowanie presidential poll

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.