"presidential" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

presidential przymiotnik

presidential + rzeczownik
Kolokacji: 193
presidential election • presidential candidate • presidential campaign • Presidential nomination • presidential race • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
  • The court cases are expected to continue long past the presidential election in May 1992.
  • The war was the central issue of the 1972 presidential election.
  • The presidential election is expected to be held next year.
  • A new presidential election is to be called within the next four months.
  • The figure is far lower than was reported in last year's presidential election.
  • In such a case, a presidential election must be called within three months.
  • But by the 1988 presidential election, big money was back.
  • The presidential election was later set for 20 May 2009.
  • The 2000 presidential election is expected to be an issue.
  • The two would go on to win the 1840 presidential election.
5. presidential race = wyścig o fotel prezydenta, ubieganie się o fotel prezydenta presidential race
23. presidential aide = prezydencki bliski współpracownik presidential aide
28. presidential r = prezydencki r presidential r
32. presidential hopeful = prezydencka osoba rokująca nadzieje presidential hopeful
35. presidential system = system prezydencki presidential system
37. presidential office = biuro prezydenta, biuro prezydenckie presidential office
50. presidential poll = prezydenckie głosowanie presidential poll

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.