"presidential authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prezydencka władza
  1. presidential przymiotnik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You've all been given full presidential authority to do whatever it takes.

powered by  eTutor logo