TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"Presidential nomination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prezydencka nominacja
  1. presidential przymiotnik + nomination rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    About 20 percent of Presidential nominations have not gone through.