"presidential" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

presidential przymiotnik

presidential + rzeczownik
Kolokacji: 193
presidential election • presidential candidate • presidential campaign • Presidential nomination • presidential race • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
  • About 20 percent of Presidential nominations have not gone through.
  • Once again, he lost - at least in the short run - and the Republican presidential nomination went to another.
  • There won't be a fight for the Democratic presidential nomination.
  • Who was the first woman to win a major party's vice presidential nomination?
  • In 1952 he was one of five people on the short list for the Republican vice presidential nomination.
  • He was a candidate for the Republican presidential nomination in 1920.
  • He was a candidate for the Democratic presidential nomination in 1992.
  • His 1972 race for the Democratic presidential nomination barely got off the ground.
  • In 1959, the senator let it be known that he was not going to campaign a third time for the presidential nomination.
  • And for months, it has felt as if the Democratic presidential nomination was his to lose.
5. presidential race = wyścig o fotel prezydenta, ubieganie się o fotel prezydenta presidential race
23. presidential aide = prezydencki bliski współpracownik presidential aide
28. presidential r = prezydencki r presidential r
32. presidential hopeful = prezydencka osoba rokująca nadzieje presidential hopeful
35. presidential system = system prezydencki presidential system
37. presidential office = biuro prezydenta, biuro prezydenckie presidential office
50. presidential poll = prezydenckie głosowanie presidential poll

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.