"nomination" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "nomination" po angielsku — Słownik polsko-angielski

nomination **

rzeczownik
  1. nominacja, kandydatura (np. na kandydata na prezydenta) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    He would go on to win the nomination and become President. (On wygrał kandydaturę i został prezydentem.)
  2. nominowanie (do nagrody) [COUNTABLE]
    His nomination for the Nobel peace prize has cause an outrage. (Jego nominacja do pokojowej nagrody Nobla wywołała oburzenie.)
  3. mianowanie, nominacja (np. na prezesa) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    Members of the association would make the nominations, one from each state. (Członkowie stowarzyszenia dostawali nominacje, po jednej na każdy stan.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.