ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"mianowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mianowanie" po polsku

mianowanie

delegate.JPG
rzeczownik
 1. warrant **
  • mianowanie, patent
   This warrant gives me exclusive rights to my invention. (Ten patent daje mi wyłączne prawa do mojego wynalazku.)
 2. appointment **
  • mianowanie, nominacja (na jakieś stanowisko) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He was bragging about his appointment to chief. (On chwalił się swoją nominacją na szefa.)
   We are ready to announce the appointment of a Supreme Court judge. (Jesteśmy gotowi ogłosić nomiację na sędziego Sądu Najwyższego.)
 3. nomination **
  • mianowanie, nominacja (np. na prezesa) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Members of the association would make the nominations, one from each state. (Członkowie stowarzyszenia dostawali nominacje, po jednej na każdy stan.)
 4. designation *
  • nominacja, mianowanie (na stanowisko) formal
   They opposed his designation for the prime minister. (Oni sprzeciwiali się jego nominacji na premiera.)
 5. posting
 6. naming
 7. nominating
 8. setting up
czasownik
 1. appoint **
  • mianować, zamianować, wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko) [TRANSITIVE]
   to choose somebody for a job or a position
   Our party wishes to appoint me as the new president. (Nasza partia chce wyznaczyć mnie na nowego prezydenta.)
   You will appoint me your private secretary. (Wyznaczysz mnie swoją prywatną sekretarką.)
   link synonim: nominate
   zobacz także: preappoint
 2. name *****
 3. nominate , **
 4. commission ****
 5. prenominate
phrasal verb
 1. tap for something
czasownik
 1. proclaim somebody something **
 1. appoint somebody **
  • mianować kogoś, powoływać kogoś
   The board appointed me the manager. (Rada mianowała mnie managerem.)
   He's been appointed our new chief. (On został mianowany naszym nowym szefem.)
 2. bestow something upon somebody , także: bestow something on somebody

powered by  eTutor logo