PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Presidential Palace" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Presidential Palace" po angielsku

"Presidential Palace" — Słownik kolokacji angielskich

Presidential Palace kolokacja
Popularniejsza odmiana: presidential palace
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prezydencki Pałac
  1. presidential przymiotnik + palace rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now that he has left the presidential palace, they are less certain.