"presidential" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

presidential przymiotnik

presidential + rzeczownik
Kolokacji: 193
presidential election • presidential candidate • presidential campaign • Presidential nomination • presidential race • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
5. presidential race = wyścig o fotel prezydenta, ubieganie się o fotel prezydenta presidential race
  • But that was not much different than other Presidential nominees have done.
  • He was the only presidential nominee of a major party to run in opposition to the war.
  • Other people suggested that military service should be a given for any Presidential nominee.
  • This is not the way Presidential nominees are supposed to campaign.
  • He was the party's presidential nominee twice as governor, in 1944 and 1948.
  • That's a quality critical to a presidential nominee - and to a president.
  • The Democrats could not agree on any vice presidential nominee.
  • The Democratic presidential nominee has put off a physical exam.
  • As of 2012, he was also the youngest Republican presidential nominee.
  • McCain is expected to name his vice presidential nominee next week.
23. presidential aide = prezydencki bliski współpracownik presidential aide
28. presidential r = prezydencki r presidential r
32. presidential hopeful = prezydencka osoba rokująca nadzieje presidential hopeful
35. presidential system = system prezydencki presidential system
37. presidential office = biuro prezydenta, biuro prezydenckie presidential office
50. presidential poll = prezydenckie głosowanie presidential poll

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.