"power" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

power rzeczownik

rzeczownik + power
Kolokacji: 219
veto power • wind power • Axis power • bargaining power • processing power • buying power • battery power • computing power • ...
power + rzeczownik
Kolokacji: 272
power plant • power station • power struggle • power line • power play • power supply • power source • power generation • power base • ...
power + czasownik
Kolokacji: 207
power lies • power grows • power fails • power increases • power comes • power gives • power begins • power goes • power makes • ...
czasownik + power
Kolokacji: 298
gain power • seize power • generate power • retain power • supply power • regain power • exert power • transmit power • share power • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. seize power = przejmować władzę seize power
6. assume power = przejmować władzę assume power
10. transmit power = przenieś moc transmit power
14. concentrate power = skoncentruj moc concentrate power
17. seek power = szukaj mocy seek power
23. buy power = kup moc buy power
24. achieve power = zdobądź moc achieve power
26. add power = dodaj moc add power
31. win power = zwycięstwo moc win power
34. represent power = reprezentuj moc represent power
35. enjoy power = ciesz się mocą enjoy power
49. carry power = nieś moc carry power
51. put power = przedstawiona moc put power
52. call power = rozmowa telefoniczna moc call power
53. make power = marki moc make power
54. sell power = zaprzedaj moc sell power
55. apply power = zastosuj moc apply power
56. divide power = podział moc divide power
59. leave power = zostaw moc leave power
61. allow power = pozwól na prawo allow power
64. fear one's power = strach czyjś moc fear one's power
65. contain power = zawieraj moc contain power
67. create power = stwórz moc create power
68. mean power = chciej moc mean power
69. stop power = moc zatrzymania stop power
70. shift power = zmiana moc shift power
71. offer power = oferta moc offer power
79. remove from power = odbierz władzę remove from power
80. rise to power = dochodzić do władzy, zdobywać władzę rise to power
81. claim power = twierdzenie moc claim power
82. come to power = dochodzić do władzy, zdobywać władzę come to power
83. return to power = powrót do władzy return to power
84. remain in power = pozostać przy władzy remain in power
88. return power = moc powrotna return power
89. surrender power = kapitulacja moc surrender power
91. stay in power = zostań w mocy stay in power
92. come into power = objąć władzę come into power
95. restore to power = przywróć do władzy restore to power
96. feed power = pasza moc feed power
99. save power = oprócz mocy save power
100. bring to power = przynieś mocy bring to power
przymiotnik + power
Kolokacji: 615
political power • nuclear power • military power • electrical power • electric power • magical power • Western power • solar power • ...
przyimek + power
Kolokacji: 34
without power • of power • to power • in power • into power • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.