"put one's power" — Słownik kolokacji angielskich

put one's power kolokacja
Popularniejsza odmiana: put power
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś moc
  1. put czasownik + power rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To learn more I must put power to the thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo