"put power" — Słownik kolokacji angielskich

put power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiona moc
  1. put czasownik + power rzeczownik
    Silna kolokacja

    To learn more I must put power to the thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo