"buy power" — Słownik kolokacji angielskich

buy power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup moc
  1. buy czasownik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some big companies are seeking to buy power from utilities other than their own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo