ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"plot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plot czasownik

plot + rzeczownik
Kolokacji: 21
plot strategy • plot attacks • plot a course • plot revenge • plot ways • ...
czasownik + plot
Kolokacji: 3
begin plotting • start plotting • help plot
plot + przyimek
Kolokacji: 17
plot against • plot out • plot on • plot with • plot for • ...
plot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
carefully plotted • secretly plot • allegedly plot • plot together • intricately plotted • ...

plot rzeczownik

rzeczownik + plot
Kolokacji: 46
assassination plot • family plot • Gunpowder Plot • plot of land • murder plot • burial plot • ...
plot + rzeczownik
Kolokacji: 25
plot line • plot device • plot twist • plot element • plot point • plot center • plot development • ...
plot + czasownik
Kolokacji: 59
plot revolves • plot involves • plot follows • plot concerns • plot focuses • plot thickens • ...
czasownik + plot
Kolokacji: 36
admit plot • bury in the family plot • uncover a plot • plot is discovered • plot is based • ...
przymiotnik + plot
Kolokacji: 145
small plot • main plot • terrorist plot • large plot • basic plot • alleged plot • ...
przyimek + plot
Kolokacji: 10
about the plot • with a plot • of the plot • into the plot • on a plot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.