"plot with" — Słownik kolokacji angielskich

plot with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fabuła z
  1. plot czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And more than that she will plot with you against me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo