ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"plot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plot rzeczownik

rzeczownik + plot
Kolokacji: 46
assassination plot • family plot • Gunpowder Plot • plot of land • murder plot • burial plot • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. family plot = fabuła rodzinna family plot
2. assassination plot = spisek na życie assassination plot
3. Gunpowder Plot = spisek prochowy (nieudany zamach mający na celu zabójstwo króla Anglii i Szkocji Jakuba I) Gunpowder Plot
4. plot of land = wydzielony kawałek terenu, działka (np. pod zabudowę lub uprawę) plot of land
5. murder plot = fabuła związana z morderstwem murder plot
6. burial plot = fabuła pogrzebu burial plot
7. garden plot = działka rekreacyjna garden plot
8. bomb plot = fabuła bomby bomb plot
9. coup plot = fabuła zamachu stanu coup plot
10. vegetable plot = grządka warzywna vegetable plot
plot + rzeczownik
Kolokacji: 25
plot line • plot device • plot twist • plot element • plot point • plot center • plot development • ...
plot + czasownik
Kolokacji: 59
plot revolves • plot involves • plot follows • plot concerns • plot focuses • plot thickens • ...
czasownik + plot
Kolokacji: 36
admit plot • bury in the family plot • uncover a plot • plot is discovered • plot is based • ...
przymiotnik + plot
Kolokacji: 145
small plot • main plot • terrorist plot • large plot • basic plot • alleged plot • ...
przyimek + plot
Kolokacji: 10
about the plot • with a plot • of the plot • into the plot • on a plot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.