"plot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plot czasownik

plot + rzeczownik
Kolokacji: 21
plot strategy • plot attacks • plot a course • plot revenge • plot ways • ...
czasownik + plot
Kolokacji: 3
begin plotting • start plotting • help plot
plot + przyimek
Kolokacji: 17
plot against • plot out • plot on • plot with • plot for • ...
plot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
carefully plotted • secretly plot • allegedly plot • plot together • intricately plotted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.