"admit plot" — Słownik kolokacji angielskich

admit plot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uznaj spisek
  1. admit czasownik + plot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Britain admits 'fake rock' plot to spy on Russians 3.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo