TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover a plot" — Słownik kolokacji angielskich

uncover a plot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykryj fabułę
  1. uncover czasownik + plot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I uncovered a plot against Rome and informed my father.

    Podobne kolokacje: