Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
(10) Soviet, Russian, familiar
Kolokacji: 3
(13) corrupt, longtime
Kolokacji: 2
(16) Canadian, child-welfare
Kolokacji: 2
1. Democratic official = Demokratyczny urzędnik Democratic official
2. Republican official = Republikański urzędnik Republican official
  • But Republican officials said today that the proposal was still alive.
  • Republican officials acknowledged yesterday that the change was a product of technology.
  • Republican officials say the group has no ties to the party.
  • But Republican officials indicated today that they expected few important changes in the report's recommendations.
  • She was only a few months old when her father, a Republican military official, died.
  • But Republican officials said the matter had barely been discussed, much less decided.
  • Republican officials acknowledged that they had increased their focus on Florida.
  • But Republican officials said they had no plans to revisit the issue.
  • Republican officials said the party was not likely to appeal.
  • Republican officials said they were confident of holding on to all three seats.
3. electoral official = wyborczy urzędnik electoral official
4. elected official = wybrany oficjalny elected official
5. unelected official = unelected urzędnik unelected official
6. parliamentary official = parlamentarny urzędnik parliamentary official
7. non-elected official = nie-wybrać oficjalny non-elected official
8. elective official = urzędnik przedmiotu fakultatywnego elective official
(26) consular, diplomatic
Kolokacji: 2
(27) Italian, Roman
Kolokacji: 2
(28) economic, financial, secular
Kolokacji: 3
(30) current, new, young, incumbent
Kolokacji: 4
(31) political, governmental
Kolokacji: 2
(33) Nazi, Communist
Kolokacji: 2
(34) responsible, certain, loyal
Kolokacji: 3
(36) powerful, influential
Kolokacji: 2
(39) imperial, royal
Kolokacji: 2
(40) judicial, legal, incompetent
Kolokacji: 3
(41) statewide, citywide
Kolokacji: 2
(42) Catholic, papal
Kolokacji: 2
(45) diocesan, archdiocesan
Kolokacji: 2
(46) Ethiopian, Eritrean
Kolokacji: 2
(49) agricultural, cultural
Kolokacji: 2
(50) Lithuanian, Latvian, Estonian
Kolokacji: 3
(51) on-ice, on-field
Kolokacji: 2
(52) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(54) anti-doping, anti-drug
Kolokacji: 2
(55) highest-paid, salaried
Kolokacji: 2
(56) Ecuadorean
Kolokacji: 1
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.