PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"non-elected official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie-wybrać oficjalny
  1. non-elected przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He fought for three years for demergers as a non-elected official before retiring from politics entirely.