PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"official scoffs" — Słownik kolokacji angielskich

official scoffs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe żarcia
  1. official rzeczownik + scoff czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he would not name the informer, and officials have scoffed at the notion.