PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"elective official" — Słownik kolokacji angielskich

elective official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik przedmiotu fakultatywnego
  1. elective przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "A thing you appear to be unable to see, sir, is that I am an elective official, while you are appointed."