"officer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

officer rzeczownik

rzeczownik + officer
Kolokacji: 233
police officer • army officer • executive officer • intelligence officer • security officer • staff officer • Navy officer • correction officer • ...
officer + rzeczownik
Kolokacji: 40
officer corps • officer training • officer cadet • officer rank • officer candidate • ...
officer + czasownik
Kolokacji: 434
officer arrives • officer shoots • officer stands • officer arrests • officer fires • officer responds • officer enters • officer kills • ...
czasownik + officer
Kolokacji: 155
officer assigned • officer accused • train officers • elect officers • allow officers • send officers • officer involved • include officers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
(2) accuse, charge, file, indict
Kolokacji: 4
(10) injure, wound, shoot, stab
Kolokacji: 4
(11) recruit, enlist
Kolokacji: 2
(15) make, act, add, get, bring, ...
Kolokacji: 13
(16) retire, resign, arrive
Kolokacji: 3
(17) compose, represent, comprise
Kolokacji: 3
(18) identify, refer, base
Kolokacji: 4
(21) investigate, supervise
Kolokacji: 2
(23) suspend, punish
Kolokacji: 2
(24) convict, suspect, acquit, sue
Kolokacji: 4
(26) prohibit, prevent, bar, forbid
Kolokacji: 4
przymiotnik + officer
Kolokacji: 268
senior officer • military officer • financial officer • British officer • commanding officer • naval officer • young officer • medical officer • ...
przyimek + officer
Kolokacji: 28
among officers • against officers • between officers • by officers • including officers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.