KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"officer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

officer rzeczownik

rzeczownik + officer
Kolokacji: 233
police officer • army officer • executive officer • intelligence officer • security officer • staff officer • Navy officer • correction officer • ...
officer + rzeczownik
Kolokacji: 40
officer corps • officer training • officer cadet • officer rank • officer candidate • ...
officer + czasownik
Kolokacji: 434
officer arrives • officer shoots • officer stands • officer arrests • officer fires • officer responds • officer enters • officer kills • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) arrest, apprehend
Kolokacji: 2
(26) command, lie, intervene, flank
Kolokacji: 4
(29) meet, join, gather, converge
Kolokacji: 4
(34) surround, storm, harass
Kolokacji: 3
(36) open, display
Kolokacji: 2
(39) visit, inspect
Kolokacji: 2
(42) ride, laugh, joke, rally
Kolokacji: 4
(44) stare, frown, glare, lower
Kolokacji: 4
(49) salute, drink, dine
Kolokacji: 3
(50) smile, grin
Kolokacji: 2
(51) oversee, supervise, monitor
Kolokacji: 3
(52) plan, conspire, plot
Kolokacji: 3
(54) engage, enlist
Kolokacji: 2
(58) glance, eye
Kolokacji: 2
(59) hesitate, pause
Kolokacji: 2
(60) share, enforce, enjoy
Kolokacji: 3
1. officer shares = części urzędnika officer shares
2. officer enforces = urzędnik egzekwuje officer enforces
3. officer enjoys = urzędnik lubi officer enjoys
(61) discuss, confer
Kolokacji: 2
(63) shove, punch, slam
Kolokacji: 3
(64) spray, disperse
Kolokacji: 2
(65) mistake, stumble
Kolokacji: 2
czasownik + officer
Kolokacji: 155
officer assigned • officer accused • train officers • elect officers • allow officers • send officers • officer involved • include officers • ...
przymiotnik + officer
Kolokacji: 268
senior officer • military officer • financial officer • British officer • commanding officer • naval officer • young officer • medical officer • ...
przyimek + officer
Kolokacji: 28
among officers • against officers • between officers • by officers • including officers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.