"officer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

officer rzeczownik

rzeczownik + officer
Kolokacji: 233
police officer • army officer • executive officer • intelligence officer • security officer • staff officer • Navy officer • correction officer • ...
officer + rzeczownik
Kolokacji: 40
officer corps • officer training • officer cadet • officer rank • officer candidate • ...
officer + czasownik
Kolokacji: 434
officer arrives • officer shoots • officer stands • officer arrests • officer fires • officer responds • officer enters • officer kills • ...
czasownik + officer
Kolokacji: 155
officer assigned • officer accused • train officers • elect officers • allow officers • send officers • officer involved • include officers • ...
przymiotnik + officer
Kolokacji: 268
senior officer • military officer • financial officer • British officer • commanding officer • naval officer • young officer • medical officer • ...
przyimek + officer
Kolokacji: 28
among officers • against officers • between officers • by officers • including officers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
4. between officers = między urzędnikami between officers
12. on officers = na urzędników on officers
14. after officers = za urzędnikami after officers
15. over several officers = ponad kilkoma urzędnikami over several officers
16. under officers = pod urzędnikami under officers

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.