KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"officer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

officer rzeczownik

rzeczownik + officer
Kolokacji: 233
police officer • army officer • executive officer • intelligence officer • security officer • staff officer • Navy officer • correction officer • ...
officer + rzeczownik
Kolokacji: 40
officer corps • officer training • officer cadet • officer rank • officer candidate • ...
officer + czasownik
Kolokacji: 434
officer arrives • officer shoots • officer stands • officer arrests • officer fires • officer responds • officer enters • officer kills • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. officer fires = ognie urzędnika officer fires
7. officer kills = zabicia urzędnika officer kills
12. officer stops = urzędnik zatrzymuje się officer stops
16. officer leads = urzędnik prowadzi officer leads
21. officer finds = urzędnik znajduje officer finds
23. officer tries = urzędnik próbuje officer tries
26. officer asks = urzędnik pyta officer asks
27. officer calls = urzędnik dzwoni officer calls
28. officer turns = urzędnik obraca się officer turns
29. officer orders = polecenia urzędnika officer orders
31. officer begins = urzędnik napoczyna officer begins
32. officer dies = urzędnik umiera officer dies
33. officer leaves = liście urzędnika officer leaves
35. officer goes = urzędnik idzie officer goes
36. officer sees = urzędnik widzi officer sees
37. officer gets = urzędnik dostaje officer gets
38. officer knows = urzędnik wie officer knows
41. officer sits = urzędnik siada officer sits
42. officer returns = powroty urzędnika officer returns
43. officer wounds = rany urzędnika officer wounds
44. officer faces = twarze urzędnika officer faces
45. Officer mourns = Urzędnik nosi żałobę Officer mourns
46. officer acts = akty urzędnika officer acts
47. officer follows = funkcjonariusz następuje officer follows
48. officer runs = urzędnik biegnie officer runs
49. officer moves = urzędnik rusza się officer moves
50. officer appears = urzędnik pojawia się officer appears
53. officer testifies = urzędnik zeznaje officer testifies
54. officer speaks = urzędnik mówi officer speaks
55. officer meets = urzędnik spotyka officer meets
56. officer believes = urzędnik wierzy officer believes
58. officer watches = urzędnik patrzy officer watches
59. officer joins = złącza urzędnika officer joins
60. officer nods = urzędnik kiwa głową officer nods
61. officer continues = urzędnik kontynuuje officer continues
62. officer beats = urzędnik bije officer beats
63. officer replies = urzędnik odpowiada officer replies
64. officer decides = urzędnik decyduje officer decides
66. officer thinks = urzędnik myśli officer thinks
67. officer helps = urzędnik pomaga officer helps
68. officer feels = urzędnik czuje officer feels
69. officer keeps = urzędnik trzyma officer keeps
71. officer surrounds = urzędnik okrąża officer surrounds
73. officer pulls = urzędnik ciągnie officer pulls
74. officer wants = urzędnik chce officer wants
75. officer writes = urzędnik pisze officer writes
76. officer refuses = śmiecie urzędnika officer refuses
77. officer steps = kroki urzędnika officer steps
78. officer puts = urzędnik kładzie officer puts
79. officer agrees = urzędnik zgadza się officer agrees
80. officer drives = urzędnik prowadzi officer drives
81. officer starts = urzędnik zaczyna officer starts
82. officer opens = świeże powietrza urzędnika officer opens
83. officer needs = urzędnik musi officer needs
84. officer discovers = urzędnik odkrywa officer discovers
86. officer describes = urzędnik opisuje officer describes
87. officer remains = urzędnik pozostaje officer remains
88. officer resigns = urzędnik rezygnuje officer resigns
89. officer chases = pościgi urzędnika officer chases
90. officer includes = funkcjonariusz obejmuje officer includes
93. officer attempts = próby urzędnika officer attempts
94. officer visits = wizyty urzędnika officer visits
95. officer guards = strażnicy urzędnika officer guards
96. officer seems = urzędnik wydaje się officer seems
97. officer expresses = ekspresy urzędnika officer expresses
98. officer hears = urzędnik słyszy officer hears
99. officer talks = urzędnik rozmawia officer talks
100. officer brings = urzędnik przynosi officer brings
czasownik + officer
Kolokacji: 155
officer assigned • officer accused • train officers • elect officers • allow officers • send officers • officer involved • include officers • ...
przymiotnik + officer
Kolokacji: 268
senior officer • military officer • financial officer • British officer • commanding officer • naval officer • young officer • medical officer • ...
przyimek + officer
Kolokacji: 28
among officers • against officers • between officers • by officers • including officers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.