KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"officer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

officer rzeczownik

rzeczownik + officer
Kolokacji: 233
police officer • army officer • executive officer • intelligence officer • security officer • staff officer • Navy officer • correction officer • ...
officer + rzeczownik
Kolokacji: 40
officer corps • officer training • officer cadet • officer rank • officer candidate • ...
officer + czasownik
Kolokacji: 434
officer arrives • officer shoots • officer stands • officer arrests • officer fires • officer responds • officer enters • officer kills • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) arrest, apprehend
Kolokacji: 2
3. officer turns = urzędnik obraca się officer turns
4. officer dies = urzędnik umiera officer dies
5. officer goes = urzędnik idzie officer goes
6. officer beats = urzędnik bije officer beats
7. officer brings = urzędnik przynosi officer brings
8. officer fails = oceny niedostateczne urzędnika officer fails
9. officer spots = miejsca urzędnika officer spots
10. officer breaks = urzędnik rozbija officer breaks
11. officer adds = urzędnik dodaje officer adds
12. officer forms = formy urzędnika officer forms
13. officer exchanges = wymiany urzędnika officer exchanges
14. officer trains = pociągi urzędnika officer trains
15. officer undergoes = urzędnik przechodzi officer undergoes
16. officer replaces = urzędnik zastępuje officer replaces
17. officer becomes = urzędnik zostaje officer becomes
18. officer prepares = urzędnik przygotowuje officer prepares
19. officer qualifies = urzędnik ma kwalifikacje officer qualifies
20. officer subdues = urzędnik podporządkowuje sobie officer subdues
21. officer bursts = wybuchy urzędnika officer bursts
22. officer scrambles = urzędnik miesza officer scrambles
23. officer falsifies = urzędnik fałszuje officer falsifies
(26) command, lie, intervene, flank
Kolokacji: 4
(29) meet, join, gather, converge
Kolokacji: 4
(34) surround, storm, harass
Kolokacji: 3
(36) open, display
Kolokacji: 2
(39) visit, inspect
Kolokacji: 2
(42) ride, laugh, joke, rally
Kolokacji: 4
(44) stare, frown, glare, lower
Kolokacji: 4
(49) salute, drink, dine
Kolokacji: 3
(50) smile, grin
Kolokacji: 2
(51) oversee, supervise, monitor
Kolokacji: 3
(52) plan, conspire, plot
Kolokacji: 3
(54) engage, enlist
Kolokacji: 2
(58) glance, eye
Kolokacji: 2
(59) hesitate, pause
Kolokacji: 2
(60) share, enforce, enjoy
Kolokacji: 3
(61) discuss, confer
Kolokacji: 2
(63) shove, punch, slam
Kolokacji: 3
(64) spray, disperse
Kolokacji: 2
(65) mistake, stumble
Kolokacji: 2
czasownik + officer
Kolokacji: 155
officer assigned • officer accused • train officers • elect officers • allow officers • send officers • officer involved • include officers • ...
przymiotnik + officer
Kolokacji: 268
senior officer • military officer • financial officer • British officer • commanding officer • naval officer • young officer • medical officer • ...
przyimek + officer
Kolokacji: 28
among officers • against officers • between officers • by officers • including officers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.