"officer killed" — Słownik kolokacji angielskich

officer killed kolokacja
Popularniejsza odmiana: officer is killed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zabił
  1. kill czasownik + officer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The officer did so, but was killed in the process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo