"appoint Officer" — Słownik kolokacji angielskich

appoint Officer kolokacja
Popularniejsza odmiana: appoint an Officer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mianuj Urzędnika
  1. appoint czasownik + officer rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 2001, he was appointed president and chief executive officer.

powered by  eTutor logo