"appoint an Officer" — Słownik kolokacji angielskich

appoint an Officer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mianuj Urzędnika
  1. appoint czasownik + officer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2001, he was appointed president and chief executive officer.

powered by  eTutor logo