"put several officers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włóż kilku funkcjonariuszy
  1. put czasownik + officer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now didn't seem the time to put junior officers in their place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo