BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"native" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

native przymiotnik

native + rzeczownik
Kolokacji: 424
Native American • native language • native species • native land • Native tribe • native speaker • native plant • native population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(10) culture, society, civilization
Kolokacji: 3
(11) son, girl, boy, daughter
Kolokacji: 4
(14) country, region, area, haunt
Kolokacji: 4
(18) name, identity, character
Kolokacji: 3
(22) bird, oyster
Kolokacji: 2
(25) life, delicacy
Kolokacji: 2
(26) Indian, Amerindian, Inuit
Kolokacji: 3
(29) soil, territory, parish, turf
Kolokacji: 4
(30) word, format, intelligence
Kolokacji: 3
1. native Canada = rodzinna Kanada native Canada
2. native Mexico = rodzinny Meksyk native Mexico
  • Ctenosaura pectinata is used as a traditional food source in its native Mexico.
  • Peimbert then left the station to take a government position in his native Mexico.
  • He and his family left their native Mexico in 1964, moving to California.
  • The 6-8 240-pound tough guy has a radio and television following in his native Mexico.
  • In her native Mexico, however, she had been a celebrity, at least within radical political and artistic circles.
  • He served his native Mexico as ambassador to France from 1974 to 1977.
  • Fate had provided for him another destination than his native Mexico.
  • However, beyond one brief spring training appearance, he remained in his native Mexico.
  • It is also known as the mojarra castarrica in its native Mexico.
  • The group returned to their native Mexico in the late 1970s.
3. Native Canadian = Rodzinny Kanadyjczyk Native Canadian
4. native shore = rodzinny brzeg native shore
5. native Quebec = rodzinny Quebec native Quebec
6. native Mexican = rodzinny Meksykanin native Mexican
(38) Affair, ceremony
Kolokacji: 2
(45) Sweden, Briton, Celt, Swede
Kolokacji: 4
(49) costume, dress, garb, clothing
Kolokacji: 4
(50) Corporation, auxiliary
Kolokacji: 2
(53) element, one, ingredient
Kolokacji: 3
(54) Church, Christian
Kolokacji: 2
(57) literature, version
Kolokacji: 2
(58) legend, mythology
Kolokacji: 2
(61) dogwood, hardwood
Kolokacji: 2
(63) bee, insect, pollinator, ant
Kolokacji: 4
(66) copper, butterfly
Kolokacji: 2
(67) grape, canoe, seed
Kolokacji: 3
(68) youth, school, term
Kolokacji: 3
(69) fruit, product
Kolokacji: 2
(70) priest, clergy, shaman
Kolokacji: 3
(71) fern, thistle
Kolokacji: 2
(72) crayfish, mussels
Kolokacji: 2
(73) song, dynasty
Kolokacji: 2
(74) Belfast, Boston
Kolokacji: 2
(75) holly, chant
Kolokacji: 2
native + przyimek
Kolokacji: 7
native to • native from • native in • native of • native with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.