BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"native Quebec" — Słownik kolokacji angielskich

native Quebec kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny Quebec
  1. native przymiotnik + Quebec rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A poet deeply rooted in his native Quebec, Vigneault has become an icon at home and Quebec ambassador abroad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo