"Native Canadian" — Słownik kolokacji angielskich

Native Canadian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinny Kanadyjczyk
  1. native przymiotnik + Canadian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During his lifetime, he was not well known among native Canadians.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo