BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"native" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

native przymiotnik

native + rzeczownik
Kolokacji: 424
Native American • native language • native species • native land • Native tribe • native speaker • native plant • native population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(10) culture, society, civilization
Kolokacji: 3
(11) son, girl, boy, daughter
Kolokacji: 4
(14) country, region, area, haunt
Kolokacji: 4
(18) name, identity, character
Kolokacji: 3
(22) bird, oyster
Kolokacji: 2
(25) life, delicacy
Kolokacji: 2
(26) Indian, Amerindian, Inuit
Kolokacji: 3
(29) soil, territory, parish, turf
Kolokacji: 4
(30) word, format, intelligence
Kolokacji: 3
1. native Canada = rodzinna Kanada native Canada
  • Drake was hyped to be performing in his native Canada.
  • It did not stop him from returning, although he sent his pregnant wife and two daughters to safety in her native Canada.
  • At least four more singles have topped the country charts in her native Canada.
  • However, the title track was a significant hit in their native Canada.
  • The actor returned to his native Canada to recover from exhaustion.
  • The album was apparently not released until 1986 in the band's native Canada.
  • Graves also won a championship on the international level for his native Canada.
  • In her native Canada, female wrestlers are not unusual on many high school and college teams.
  • The single "Try" was a hit for the band in their native Canada.
  • On Wednesday, the 17-year-old spent the day out and about in his native Canada for some holiday fun.
2. native Mexico = rodzinny Meksyk native Mexico
3. Native Canadian = Rodzinny Kanadyjczyk Native Canadian
4. native shore = rodzinny brzeg native shore
5. native Quebec = rodzinny Quebec native Quebec
6. native Mexican = rodzinny Meksykanin native Mexican
(38) Affair, ceremony
Kolokacji: 2
(45) Sweden, Briton, Celt, Swede
Kolokacji: 4
(49) costume, dress, garb, clothing
Kolokacji: 4
(50) Corporation, auxiliary
Kolokacji: 2
(53) element, one, ingredient
Kolokacji: 3
(54) Church, Christian
Kolokacji: 2
(57) literature, version
Kolokacji: 2
(58) legend, mythology
Kolokacji: 2
(61) dogwood, hardwood
Kolokacji: 2
(63) bee, insect, pollinator, ant
Kolokacji: 4
(66) copper, butterfly
Kolokacji: 2
(67) grape, canoe, seed
Kolokacji: 3
(68) youth, school, term
Kolokacji: 3
(69) fruit, product
Kolokacji: 2
(70) priest, clergy, shaman
Kolokacji: 3
(71) fern, thistle
Kolokacji: 2
(72) crayfish, mussels
Kolokacji: 2
(73) song, dynasty
Kolokacji: 2
(74) Belfast, Boston
Kolokacji: 2
(75) holly, chant
Kolokacji: 2
native + przyimek
Kolokacji: 7
native to • native from • native in • native of • native with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.