BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"native Canada" — Słownik kolokacji angielskich

native Canada kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Kanada
  1. native przymiotnik + Canada rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Drake was hyped to be performing in his native Canada.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo