BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"native Mexican" — Słownik kolokacji angielskich

native Mexican kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny Meksykanin
  1. native przymiotnik + Mexican rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Days later, Austin wrote that "we have just had a convention of all Texas, native Mexicans and foreign settlers-all united as one man".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo