KURS BUSINESS ENGLISH NA ZAWSZEZainwestuj w swój rozwój!SPRAWDŹ >>

"move" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

move czasownik

move + rzeczownik
Kolokacji: 267
move objects • move troops • move production • move things • move goods • move parts • move water • move people • move money • ...
czasownik + move
Kolokacji: 109
keep moving • begin moving • start moving • stop moving • consider moving • get moving • continue moving • seen moving • ...
move + przyimek
Kolokacji: 90
move to • move into • move through • move toward • move around • move across • move towards • move along • move beyond • ...
move + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 383
move forward • move quickly • move slowly • move away • move fast • move closer • move ahead • move swiftly • move further • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. move forward = poruszać się do przodu, ruszać do przodu move forward
  • He hadn't known the human form could move so quickly.
  • How did you move along in the business so quickly?
  • "We had to move quickly and bring in people with significant experience."
  • After doing nothing for half the day, they had decided to move quickly.
  • But they both moved quickly to keep him from getting away.
  • She moved quickly away from the area without looking back.
  • He quickly moved from a medical position to become a director.
  • I moved quickly through the house, then back down to my car.
  • By summer's end he was in the race, and his campaign began to move quickly.
  • He moved quickly through the living room toward the door.
4. move away = odsunąć się move away
7. move ahead = rusz się naprzód move ahead
8. move swiftly = rusz się prędko move swiftly
10. eventually move = ostatecznie rusz się eventually move
11. move rapidly = rusz się szybko move rapidly
12. move freely = rusz się swobodnie move freely
13. move easily = rusz się łatwo move easily
14. move aside = odsunąć się na bok move aside
15. move cautiously = rusz się ostrożnie move cautiously
16. move quietly = rusz się cicho move quietly
18. move slightly = rusz się nieznacznie move slightly
19. barely move = ledwie rusz się barely move
21. move steadily = przenosić stopniowo move steadily
22. deeply moved = głęboko ruszyć się deeply moved
23. move on = iść do przodu (zmieniać coś na lepsze) move on
24. gradually move = stopniowo rusz się gradually move
25. move up = awansować move up
27. move westward = rusz się na zachód move westward
28. move inland = rusz się w głąb lądu move inland
30. move smoothly = rusz się płynnie move smoothly
31. hardly move = ledwie rusz się hardly move
33. move restlessly = rusz się niespokojnie move restlessly
34. move northward = rusz się na północ move northward
36. move upward = ruszać się do góry move upward
38. move eastward = rusz się na wschód move eastward
40. move about = przemieszczać się (w związku z pracą), przenosić się (w związku z pracą), często zmieniać swoje miejsce zamieszkania (w związku z pracą) move about
41. move carefully = rusz się ostrożnie move carefully
42. simply move = po prostu rusz się simply move
43. move directly = rusz się bezpośrednio move directly
44. move gently = rusz się łagodnie move gently
45. finally move = w końcu rusz się finally move
47. move abroad = przeprowadzić się za granicę move abroad
48. actually move = faktycznie rusz się actually move
51. move deeper = rusz się głębiej move deeper
52. later move = później rusz się later move
53. move right = przenieś prawą stronę move right
55. move higher = rusz się wyżej move higher
56. move forth = rusz się do przodu move forth
57. move well = rusz się dobrze move well
58. move shortly = rusz się wkrótce move shortly
59. move briskly = rusz się dziarsko move briskly
60. move early = rusz się wcześnie move early
61. move inside = rusz się do środka move inside
62. better move = lepszy ruch better move
63. move apart = rusz się osobno move apart
64. move straight = rusz się prosto move straight
65. move gracefully = poruszaj się z gracją move gracefully
66. move faster = rusz się szybciej move faster
67. move once = rusz się raz move once
69. increasingly move = coraz bardziej rusz się increasingly move
70. move stiffly = rusz się ciężko move stiffly
71. move stealthily = rusz się ukradkiem move stealthily
72. scarcely move = ledwie rusz się scarcely move
73. move downward = ruszać się w dół move downward
75. move indoors = rusz się wewnątrz move indoors
76. generally move = ogólnie rusz się generally move
77. move overseas = rusz się za granicą move overseas
78. move southward = rusz się na południe move southward
79. move forwards = ruszać się napastnik move forwards
80. move decisively = rusz się zdecydowanie move decisively
81. move briefly = rusz się krótko move briefly
82. move purposefully = rusz się z determinacją move purposefully
83. move ashore = rusz się do brzegu move ashore
85. move inexorably = rusz się nieubłaganie move inexorably
86. move sluggishly = rusz się ospale move sluggishly
87. move onward = ruszać się dalszy move onward
88. no longer move = już ruch no longer move
89. move soundlessly = rusz się bezszelestnie move soundlessly
90. initially move = początkowo rusz się initially move
91. move nearby = rusz się blisko move nearby
93. move uneasily = rusz się z trudem move uneasily
94. move laterally = rusz się na boki move laterally
95. move softly = rusz się łagodnie move softly
96. move twice = rusz się dwa razy move twice
97. officially move = oficjalnie rusz się officially move
98. move gingerly = rusz się ostrożnie move gingerly
100. move offshore = rusz się na morzu move offshore

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.