"moved together" — Słownik kolokacji angielskich

moved together kolokacja
Popularniejsza odmiana: move together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeniesiony razem
  1. move czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After their mother's death, they had moved back into the house together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo