"maintain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

maintain czasownik

maintain + rzeczownik
Kolokacji: 408
maintain control • maintain order • maintain contact • maintain ties • maintain peace • maintain stability • maintain links • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. maintain order = utrzymywać porządek maintain order
5. maintain peace = zachować pokoju maintain peace
7. maintain links = utrzymaj w dobrym stanie połączenia maintain links
8. maintain discipline = utrzymuj dyscyplinę maintain discipline
12. maintain relations = utrzymywać kontakty maintain relations
13. maintain records = utrzymaj w dobrym stanie płyty maintain records
24. maintain one's independence = zachowywać swoją niezależność, zachować swoją pozycję maintain one's independence
25. maintain one's innocence = zapewnij o swojej niewinności maintain one's innocence
26. maintain one's lead = utrzymywać czyjś prowadzenie maintain one's lead
28. maintain one's reputation = utrzymywać czyjś reputacja maintain one's reputation
31. maintain one's grip = utrzymywać czyjś chwyt maintain one's grip
33. maintain one's role = utrzymywać czyjś rola maintain one's role
34. maintain facilities = utrzymaj w dobrym stanie obiekty maintain facilities
35. maintain one's form = utrzymywać czyjś forma maintain one's form
36. maintain one's place = utrzymywać czyjś miejsce maintain one's place
37. maintain schools = utrzymaj szkoły maintain schools
38. maintain roads = utrzymaj w dobrym stanie drogi maintain roads
40. maintain one's character = utrzymywać czyjś charakter maintain one's character
42. maintain one's commitment = utrzymywać czyjś zobowiązanie maintain one's commitment
44. maintain continuity = utrzymaj ciągłość maintain continuity
45. maintain one's hold = utrzymywać czyjś uścisk maintain one's hold
47. maintain operations = utrzymaj operacje maintain operations
48. maintain secrecy = zachowaj dyskrecję maintain secrecy
50. ability to maintain = umiejętność utrzymania ability to maintain
51. maintain unity = utrzymaj jedność maintain unity
53. effort to maintain = wysiłek by utrzymać effort to maintain
54. need to maintain = potrzebuj utrzymać need to maintain
55. maintain confidence = zachowaj zaufanie maintain confidence
56. maintain an attitude = utrzymaj nastawienie maintain an attitude
57. maintain growth = utrzymaj wzrost maintain growth
59. maintain equilibrium = utrzymaj w dobrym stanie równowagę maintain equilibrium
65. maintain a website = prowadzić stronę internetową maintain a website
66. maintain equipment = utrzymaj w dobrym stanie wyposażenie maintain equipment
67. maintain one's edge = utrzymywać czyjś brzeg maintain one's edge
82. maintain safety = utrzymaj bezpieczeństwo maintain safety
84. maintain a profile = utrzymaj profil maintain a profile
88. maintain a number = utrzymaj liczbę maintain a number
90. maintain a schedule = utrzymaj harmonogram maintain a schedule
92. maintain a library = utrzymaj bibliotekę maintain a library
93. maintain access = utrzymaj w dobrym stanie dostęp maintain access
94. maintain consistency = utrzymaj konsystencję maintain consistency
95. maintain a rate = utrzymaj wskaźnik maintain a rate
96. maintain one's rule = utrzymywać czyjś zasada maintain one's rule
97. maintain accounts = prowadź rachunki maintain accounts
98. maintain ownership = utrzymaj własność maintain ownership
99. maintain a network = utrzymaj w dobrym stanie sieć maintain a network
100. maintain one's shape = utrzymywać czyjś kształt maintain one's shape
czasownik + maintain
Kolokacji: 37
help maintain • struggle to maintain • seek to maintain • manage to maintain • try to maintain • required to maintain • ...
maintain + przyimek
Kolokacji: 53
maintain throughout • maintain until • maintained by • maintain through • maintained since • ...
maintain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 81
properly maintained • long maintained • well maintained • poorly maintained • carefully maintained • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.