Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. list books = książki listy list books
3. list several Index = lista kilka Indeks list several Index
4. list the world records = wymień rekordy świata list the world records
  • To put these personal records in perspective, the Notes column lists the official world records on the dates that Larsen skated his personal records.
  • To put these personal records in perspective, the WR column lists the official world records on the dates that Young skated her personal records.
  • To put these personal records in perspective, the column WR lists the official world records on the dates that Schenk skated his personal records, and, since the world records he broke were often his own, the column AE lists the best times skated by anyone else up to those dates.
5. list entries = wejścia listy list entries
(6) year, time, length
Kolokacji: 3
(9) price, payment
Kolokacji: 2
(10) information, example, detail
Kolokacji: 3
(11) Congress, match
Kolokacji: 2
(12) tally, project, program
Kolokacji: 3
(13) species, stock
Kolokacji: 2
(15) option, accomplishment, reason
Kolokacji: 3
(16) criteria
Kolokacji: 1
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.