"list the world records" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymień rekordy świata
  1. list czasownik + record rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To put these personal records in perspective, the Notes column lists the official world records on the dates that Larsen skated his personal records.

    Podobne kolokacje:

podobne do "list the world records" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "list the world records" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo