Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • But when the show became a success, he began listing his name.
  • List the names of adults that children feel they can talk to.
  • In no part of the application should you list your names.
  • They list the names of those killed in Hitler's war.
  • Slowly his mind considered those whose names he had listed.
  • I've listed the names of just about everybody connected with the case.
  • The plaques also list the names of those who died in the war.
  • In the 2007 annual report, it took 12 pages to list the names of all 18,000 employees.
  • But she can list the names of nearly a dozen friends who have given up and fled.
  • These sources do not list the names of the six rulers in the same order.
2. list books = książki listy list books
3. list several Index = lista kilka Indeks list several Index
4. list the world records = wymień rekordy świata list the world records
5. list entries = wejścia listy list entries
(6) year, time, length
Kolokacji: 3
(9) price, payment
Kolokacji: 2
(10) information, example, detail
Kolokacji: 3
(11) Congress, match
Kolokacji: 2
(12) tally, project, program
Kolokacji: 3
(13) species, stock
Kolokacji: 2
(15) option, accomplishment, reason
Kolokacji: 3
(16) criteria
Kolokacji: 1
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.