Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. list books = książki listy list books
3. list several Index = lista kilka Indeks list several Index
  • As Innogy plc it was listed on the London Stock Exchange and was a constituent of the FTSE 100 Index.
  • Bunzl has been listed on the London Stock Exchange since 1957 and is a constituent of the FTSE 100 Index.
  • It was first listed on the London Stock Exchange in 2005 and is a constituent of the FTSE 250 Index.
  • It has been listed on the London Stock Exchange since 1968 and is a constituent of the FTSE 250 Index.
  • The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index.
  • It is listed on the London and Johannesburg stock exchanges and is a constituent of the FTSE 250 Index.
  • Cable & Wireless Communications is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index.
  • Savills plc is a global real estate services provider listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index.
  • Based in Macclesfield, United Kingdom, it is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index.
  • The company was listed on the London Stock Exchange and was once a constituent of the FTSE 100 Index.
4. list the world records = wymień rekordy świata list the world records
5. list entries = wejścia listy list entries
(6) year, time, length
Kolokacji: 3
(9) price, payment
Kolokacji: 2
(10) information, example, detail
Kolokacji: 3
(11) Congress, match
Kolokacji: 2
(12) tally, project, program
Kolokacji: 3
(13) species, stock
Kolokacji: 2
(15) option, accomplishment, reason
Kolokacji: 3
(16) criteria
Kolokacji: 1
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.