ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"innovative" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

innovative przymiotnik

innovative + rzeczownik
Kolokacji: 153
innovative way • innovative approach • innovative program • innovative technology • innovative idea • innovative design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(2) approach, move, staging
Kolokacji: 3
1. innovative idea = nowatorski pomysł innovative idea
3. innovative concept = nowatorskie pojęcie innovative concept
4. innovative thinking = myślenie innowacyjne, myślenie nowatorskie innovative thinking
5. innovative system = nowatorski system innovative system
6. innovative plan = nowatorski plan innovative plan
7. innovative thinker = nowatorski myśliciel innovative thinker
8. innovative arrangement = nowatorskie przygotowanie innovative arrangement
9. innovative organization = nowatorska organizacja innovative organization
10. innovative thought = nowatorska myśl innovative thought
(9) feature, aspect
Kolokacji: 2
(11) research, experiment
Kolokacji: 2
(16) contribution, offering
Kolokacji: 2
(17) spirit, nature, character
Kolokacji: 3
(22) tool, engine, instrument
Kolokacji: 3
(24) cuisine, chef, cooking
Kolokacji: 3
(26) menu, food
Kolokacji: 2
(27) treatment, management
Kolokacji: 2
(28) element, addition
Kolokacji: 2
(29) option, alternative
Kolokacji: 2
(30) talent, genius, therapy
Kolokacji: 3
(31) album, vehicle
Kolokacji: 2
przysłówek + innovative
Kolokacji: 11
most innovative • highly innovative • truly innovative • particularly innovative • technically innovative • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.