"innovative organization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorska organizacja
  1. innovative przymiotnik + organization rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each year, numerous grants ranging from $1,000 to $2,000 are awarded to innovative small- and mid-size organizations.

powered by  eTutor logo