"innovative plan" — Słownik kolokacji angielskich

innovative plan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorski plan
  1. innovative przymiotnik + plan rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was an innovative plan that was never carried out.

powered by  eTutor logo